Інститут Медіа Права успішно пройшов фінансовий аудит

February 19, 2015

Інститут
Медіа Права отримав найвищу оцінку за підсумками фінансового аудиту. Незалежні
аудитори відзначили відповідність ведення фінансових справ організації чинному
законодавству та вимогам підзвітності громадських організацій.

Фінансовий
аудит проходив у січні-лютому цього року. Аудит проходив на предмет балансу,
звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів станом на
31.12.2014 року та за рік, що закінчився на цю дату, та звіту про використання
коштів, які надійшли по Договору з Шведською агенцією з міжнародного розвитку
та співробітництва (СІДА).

Аудит
проводила «Київська аудиторська група». У висловленні думки аудиторів зазначається: «На нашу думку, фінансова звітність
Організації у складі Балансу, Звіту про фінансові результати та Звіту про рух
грошових коштів станом на 31.12.2014 року та за рік, що минув на зазначену
дату, підготовлена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні і відповідає вимогам чинного
законодавства України».

Висновок
аудиторів в електронному вигляді – у додатку.

Інституційний розвиток Інституту Медіа Права надає Шведський уряд через Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA).