Кабмін пропонує розкривати інформацію про бенефіціарних власників активів

May 19, 2015

Уряд вніс до парламенту пропозиції змін в Закон «Про запобігання корупції»

 

Кабінет Міністрів України зареєстрував Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо обсягу декларованої інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (проект № 2879). Проект розроблено з метою розкриття інформації про кошти та інші активи високопосадовців а також членів їх сімей, як в Україні так і за її межами, бенефіціарними власниками та контролерами яких вони є.

Відповідні пропозиції були підготовлені Міністерством юстиції та узгоджені з експертами Міжнародного валютного фонду. Зміни стосуються  ст. 46 Закону «Про запобігання корупції», яка визначає обсяг інформації, що зазначається в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Законопроект пропонує доповнити перелік декларування активами (рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, корпоративні права ті ін.), які перебувають у власності інших осіб в інтересах декларанта та членів його сім’ї, які  фактично можуть користуватись та розпоряджатись таким майном, не порушуючи при цьому прав власника. Винятком є лише активи, що використовуються у господарській діяльності юридичної особи і «за своїми властивостями не можуть бути використані фізичною особою (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо)».

 

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55175