Кабмін пропонує змінити порядок державної реєстрації друкованих ЗМІ

August 16, 2016

12 серпня 2016 року за ініціативою Кабінету Міністрів України до Верховної Ради України було внесено проект Закону України №5024 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної реєстрації друкованих засобів масової інформації)». Законопроект передбачає внесення змін до низки законів щодо процедури державної реєстрації  преси та адміністративної відповідальності за порушення законодавства про друковані ЗМІ.  

Так, запропоновано внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, додавши до порушень законодавства про друковані ЗМІ їх розповсюдження без встановлених законом відомостей, неповним чи недостовірним їх зазначенням, а також неповідомлення або невчасне повідомлення органу реєстрації про зміну таких відомостей.

Щодо  державної реєстрації друкованих ЗМІ, то законопроект передбачає широке коло змін, серед яких:

 • скорочення терміну державної реєстрації друкованих ЗМІ з 30 до 15 робочих днів;
 • запровадження визначення «спеціалізованого видання» (видання, яке систематично висвітлює окремі (спеціальні) питання суспільного життя, має спеціальну тематичну спрямованість, а також спеціальну категорію читачів відповідно до виду видання за цільовим призначенням);
 • розмежування «вітчизняного» (засновниками якого є лише українські громадяни чи юридичні особи) і «спільного» (де одним із засновників є іноземна юридична чи фізична особа) видань. При цьому право створення друкованих ЗМІ в Україні має належати лише тим з іноземців, які перебувають в Україні на законних підставах;
 • вилучення із переліку суб’єктів, які мають право заснування друкованого ЗМІ, трудових колективів;
 • запровадження обов’язковості державної реєстрації в Україні зарубіжних видань, які розповсюджуються в Україні;
 • визначення чіткого та вичерпного переліку документів, що пов’язані зі здійсненням реєстрації друкованого ЗМІ та іншими адміністративними діями щодо нього;
 • врегулювання застосування змішаних мов друкованих ЗМІ (не менше 50% змісту видання – державною мовою), а коли друкований ЗМІ видається кількома мовами паралельними випусками, сукупний тираж видання державною мовою повинен бути не меншим за сукупний тираж видання іншими мовами;
 • передбачено, що дія ЗУ «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні» не поширюється на відносини, пов’язані із створенням та діяльністю електронних ЗМІ;
 • встановлення заборони використання у назві друкованого ЗМІ повного чи скороченого найменування державних органів, органів місцевого самоврядування або похідних від цих найменувань, установ чи організацій, які не виступають засновниками (співзасновниками) цього видання;
 • встановлення вимоги про те, що рішення про відмову у державній реєстрації друкованого ЗМІ (якщо на це є встановлені законом підстави) повинне мати невідʼємний додаток – висновок за результатами правової експертизи;
 • визначення розмірів адміністративного збору за кожну адміністративну послугу, пов’язану із реєстрацією друкованого ЗМІ та виданням свідоцтва про його реєстрацію;
 • встановлення того, що «благодійними» друкованими ЗМІ (що звільняються від сплати адміністративних зборів) не можуть бути видання, які спеціалізуються як еротичні, розважальні, рекламні, та видання, які спеціалізуються на висвітленні питань виробництва, обігу та споживання алкогольних напоїв;
 • виключення норми про обов’язкове безкоштовне надсилання контрольних примірників органу реєстрації та співзасновникам, а також норми про обов’язкове надсилання безкоштовного примірника видання Державній реєстраційній службі;
 • розмежування сфер контролю за дотриманням законодавства про друковані ЗМІ: щодо питань реєстрації його має здійснювати Державна реєстраційна служба та її територіальні органи, а щодо виготовлення, випуску або розповсюдження продукції – Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

 

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59879