Кабмін vs НТКУ/НРКУ

March 22, 2010

Сімнадцятого березня 2010 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 272 «Питання Національної телекомпанії України» та розпорядження № 448-р «Про призначення Бенкендорфа Є. А. генеральним директором Національної телекомпанії України».

Постановою визначено, що функції з управління Національною телекомпанією України здійснює Кабінет Міністрів України. Така постанова була ухвалена Кабміном, виходячи з розуміння ч.1. ст.26 Закону України, яка зазначає, що Кабінет Міністрів України затверджує положення та статути державних господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій, розмір асигнувань на їх утримання і граничну чисельність працівників, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності.

Крім того, ч. 3 Постанови № 272 доручає «Міністерству фінансів та Державному комітетові телебачення та радіомовлення під час доопрацювання проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та складання проектів Державного бюджету України на наступні роки передбачати кошти для забезпечення діяльності Національної телекомпанії України.». Зауважимо, що таке доручення вступає в конфлікт з ч.2. ст. 19 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», яка встановлює пряму заборону на будь-яке пряме бюджетне утримання телерадіоорганізацій органами державної влади.

Кабінет Міністрів України також вніс зміни до постанови “Питання Державного комітету телебачення і радіомовлення” № 129 від 20 лютого 1995 р. і постанови “Деякі питання Національної телекомпанії України” від 4 червня 2002 р. № 764 від 4 червня 2002 р. Зміни торкнулись назви керівників НТКУ та НРКУ, які було змінено з Президентів на Генеральних директорів та власне підпорядкування НТКУ/НРКУ Кабінету Міністрів.

Зауважимо, що легітимність таких змін є сумнівною, адже ч. 4 ст. 14 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” чітко вказує, що Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України мають свої статути, які затверджуються законом України.

Адреса постанови: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=272-2010-%EF