Кабмін за доступ до інформації

February 23, 2009

Кабінет Міністрів України рекомендує ухвалити проект Закону України “Про доступ до інформації”, розрозблений  Міністерством юстиції України. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 18 лютого 2009 року.

Законопроект розроблявся тривалий час із активною співпрацею з представниками громадських організації, зокрема з Харківської правозихисної групи, Центру політико-правових реформ та Інституту медіа права.

Проект закону передбачає межі та способи реалізації конституційного права на доступ до інформації, зокрема до засекречених документів, якщо вони отримали секретних гриф із порушенням законодавства. Також проектом запроваджується поняття “державних секретів”, що охоплює державну та службову таємниці, дається визначення поняття “службова таємниця” та встановлюються критерії віднесення інформації до неї, удосконалено визначення терміну “суспільно значима інформація” тощо.

Найважливіші положення проекту стосуються спрощення процедури отримання інформації, яка знаходиться у розпорядників інформації, а саме:

  • визначення гарантій реалізації права кожного на доступ до інформації (зокрема, через встановлення переліку відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню суб’єктами владних повноважень);
  • визначення особливостей оприлюднення інформації суб’єктами владних повноважень через офіційні веб-сайти;
  • удосконалення порядку оформлення запитів щодо надання інформації (в тому числі запитів у формі електронного документа);
  • визначення, що інформація за запитами подається безоплатно і лише якщо подання інформації потребує додаткового опрацювання джерел, задоволення запиту здійснюється за плату; для окремих категорій осіб передбачено звільнення від зазначеної плати;
  • установлення для окремих категорій осіб особливостей під час реалізації ними права на одержання інформації, необхідної для виконання службових обов’язків або у зв’язку із провадженням їх професійної діяльності;
  • встановлення підстав відповідальності за порушення законодавства про доступ до інформації та порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.