Кабмін зареєстрував законопроект про захист технологічної інформації

April 20, 2015

Кабінет Міністрів України вніс до парламенту Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про інформацію» щодо визначення норм обов’язкового захисту (проект № 2661, КМУ).

Законопроект передбачає доповнення переліку видів інформації, технологічною інформацією, яка включає документовані відомості про склад, кількісні та якісні показники, особливості технологічних процесів, які застосовуються для керування об’єктами виробничого та невиробничого призначення у різних галузях господарства протягом їх життєвого циклу, а також дані автоматизованих систем керування такими об’єктами та систем керування технологічними процесами виробництв на об’єктах.

Документ передбачає можливість обмеження доступу до технологічної інформації окремих об’єктів чи їх груп. Крім цього, захисту має підлягати також технологічна інформація:

-об’єктів життєзабезпечення,

-транспортної, інформаційної та/або телекомунікаційної інфраструктури,

-об’єктів підвищеної небезпеки,

-інших об’єктів, порушення сталого функціонування яких може спричинити аварії та/або надзвичайні ситуації, впливати на стан здоров’я та безпеку людей, умови життя людей, несе підвищену небезпеку для обороноздатності держави,безпечного довкілля, економічної, політичної, соціальної стабільності суспільних відносин або здійснення діяльності суб’єктів господарювання.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54820