КМУ: положення про реєстр публічної інформації

December 19, 2011
На сайті Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України опубліковано постанову Кабінету Міністрів України «Питання системи обліку публічної інформації» № 1277, ухвалену 21 листопада 2011 р.

Постановою затверджено «Положення про систему обліку публічної інформації», а також доручено Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом 3-х місяців забезпечити створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації, а також забезпечити доступ до системи обліку публічної інформації.

Відповідно до Положення система обліку публічної інформації — це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у суб’єкта владних повноважень

Так, положення зазначає, що адміністратор системи обліку (суб’єкт владних повноважень, що забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень) забезпечує:

  • реєстрацію документів;

  • стабільну роботу системи обліку;

  • оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі його відсутності – в інший прийнятний спосіб;

  • надання доступу до системи обліку за запитами;

  • здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;

  • можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку.

Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку відомостей (визначених ст. 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації») про документи в електронному вигляді.

До системи обліку встановлено вимоги щодо ведення державною мовою, а також обов’язкової фіксації факту усіх змін щодо виправлень помилок, неточностей, заміни документу. Система обліку має бути захищена відповідно до вимог технічного захисту інформаціїї. 

Зауважимо, що ст. 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не ототожнює систему обліку з електронною базою даних, хоча така форма є більш адекватною сучасним формам обігу інформації.

Адреса постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1277-2011-%EF