Коригування закону про рекламу

June 3, 2011

Двадцять шостого травня 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (законопроект № 8569; н.д. Олена Кондратюк та ін; щодо уточнення сфери застосування Закону та удосконалення окремих положень).

Як зазначається у пояснювальній записці, виникнення законопроекту зумовлене необхідністю уточнення термінологічної бази чинного Закону України «Про рекламу”, удосконалення загальних вимог до реклам, необхідність розвитку одного з суттєвих принципів реклами – врахування особливої чутливості дітей та запобігання завданню їм шкоди рекламою, деталізація порядку розповсюдження реклами на зовнішніх носіях та уточнення переліку обов’язків органів державної влади, на які покладено контрольні функції в сфері реклами.

Зокрема, законопроектом пропонується увести поняття робочого органу, який є відділом, управлінням, іншим виконавчим орган, що спеціально утворено або на який покладено сільською, селищною, міською радою функції щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами. Такий орган має примати заяви на видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами та видавати такі дозволи на підставі рішення виконавчого органу.

Також проектом передбачено заборону на розміщення реклами дитячого харчування без зазначення інформації про вік дитини, з якого дозволяється споживання цього продукту, а у випадках рекламування дитячого харчування, призначеного для дітей грудного віку, – без зазначення інформації про необхідність попередньої (перед початком споживання) консультації лікаря.

Щодо соціальної реклами автори законопроекту передбачили пільги з оплати за користування місцями розташування рекламних засобів у період розміщення на поверхнях цих засобів соціальної реклами на замовлення державних органів, органів місцевого самоврядування та благодійних організацій, а також закладів освіти, культури, охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40489

Текст проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=40489&pf35401=193134