Мовникам можуть надати можливість вийти з універсальної програмної послуги

November 24, 2015

23 листопада 2015 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги) (проект № 3504, н. д. Сюмар В.П., Онуфрик Б.С., Висоцький С.В.).

Законопроект доповнює Закон України “Про телебачення і радіомовлення” визначенням приватних телерадіоорганізацій, а також надає їм можливість виходу з універсальної програмної послуги за власною заявою. У випадку надходження відповідної заяви до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, остання протягом 15 робочих днів з дати надходження такої заяви приймає рішення про виключення такої програми зі складу універсальної програмної послуги на території, зазначеній заявником, розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті та повідомляє провайдерів програмної послуги, які здійснюють свою діяльність на такій території, про виключення програми  зазначеної телерадіоорганізації зі складу універсальної програмної послуги.

У свою чергу, провайдер програмної послуги зобов’язується протягом 10 днів з дати опублікування вказаної вище інформації виключити програму зі складу універсальної програмної послуги.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57168