Набули чинності зміни до порядку реєстрації друкованих ЗМІ

January 9, 2014

Восьмого січня набув чинності Наказ Міністерства юстиції України № 2623/5Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації.

Зміни стосуються переліку документів, що подаються для державної реєстрації друкованих ЗМІ. Зокрема, для реєстрації не потрібно більше подавати нотаріально засвідчені копії статуту (положення) організації-засновника (достатньо лише засвідчення печаткою та підписом керівника), а також скасовується вимога подання виписки з ЄДРПОУ щодо засновника.

Крім цього, врегульовано питання щодо «пов’язаних осіб». Нова редакція положення чітко визначає, яку інформацію про таких осіб необхідно вносити до реєстраційних документів ЗМІ, оскільки стаття 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» цього не встановлює.

Якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта.