Набули чинності зміни щодо підвищення прозорості державних закупівель

October 1, 2015

30 вересня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції», ухвалений Верховною Радою 15 вересня.

Серед запропонованих законом змін низка норм стосується встановлення обов’язку органів, що відповідають за здійснення державних закупівель, забезпечувати відкритість процедур, зокрема, через оприлюдння інформації на сайті.

Так, річний план, відповідно до якого здійснюються закупівлі, та зміни до нього безоплатно розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 5 робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.

Щодо самого порядку оприлюднення інформації про закупівлю, то суттєво зменшуються строки оприлюднення інформації про зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) –   протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень; (Раніше – три робочі дні, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій). Окрім повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції оприлюднюється також протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Якщо замовникові чи генеральному замовникові надійшло звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі, повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Отже, такими фрагментарними змінами у порядку оприлюднення інформації, законодавець робить процедуру держзакупівель прозорішою, фактично, про кожну навіть найменшу дію замовника буде опубліковано відповідну інформацію на веб-порталі Фонду державного майна України.

 

Текст законопроекту: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-19