Народа депутатка намагається виправити законодавчу помилку

January 29, 2013
Двадцять п’ятого січня 2013 року народний депутат Бондаренко Олена зареєструвала проект Закону України “Про внесення змін до статей 8 і 11 Закону України “Про інформацію” щодо мови інформації та інформації про фізичну особу (законопроект №2099).

Передісторія виникнення цього законопроекту є вкрай анекдотичною і варта окремої уваги. Так, відповідно до п. 23 Перехідних положень Закону України “Про засади мовної політики”  статтю 11 Закону України “Про інформацію” необхідно було викласти в новій редакції, а саме:

“Стаття 11. Мова інформації

Мова інформації визначається Законом України “Про засади державної мовної політики”, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими законодавчими актами України у сфері інформації”.

Але, в тексті Закону України “Про інформацію”, розміщеного на сайті Верховної Ради України стаття 11 викладена у редакції 2011 року і мала зовсім іншу назву і зміст, а саме:

“Стаття 11. Інформація про фізичну особу

 1. Інформація   про   фізичну  особу (персональні  дані)  – відомості  чи  сукупність  відомостей  про  фізичну  особу,   яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. Не  допускаються  збирання,  зберігання,  використання  та поширення конфіденційної інформації про особу без її  згоди,  крім випадків,  визначених  законом,  і  лише  в інтересах національної безпеки,  економічного  добробуту та  захисту прав  людини.   До конфіденційної  інформації  про  фізичну особу належать,  зокрема, дані про  її національність,  освіту,  сімейний  стан,  релігійні переконання,   стан   здоров’я,  а  також адреса,  дата  і  місце народження.

Кожному забезпечується  вільний  доступ  до  інформації,  яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.”

Uploaded with ImageShack.us

Натомість, стаття з назвою “Мова інформації” є статею 8 Закону України “Про інформацію” і, власне, до неї мали б вноситися зміни відповідно до перехідних положень  мовного закону. Очевидно, що проект мовного закону готувався до набуття чинності закону про інформацію в редакції 2011 року, адже стаття 11 як мовна стаття була присутня в старій редакції інформаційного закону. Відтак, де-юре станом на сьогодні маємо дві статті 8 і 11 Закону України “Про інформацію” із однаковою назвою “Мова інформації”, але у різних редакціях: стаття 8 – стара редакція, стаття 11 – нова редакція. Стаття 11, яка містила положення про персональні дані про особу зникла.

Виправити цей юридичний “ляп” і покликаний законопроект №2099. Ним пропонуються внести дві зміни: перша – повернути помилково змінену статтю 11 “Інформація про фізичну особу”  та внести зміни до належної статті 8, тобто, викласти її у такій редакції: “Мова інформації визначається Законом України “Про засади державної мовної політики”, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими законодавчими актами України у сфері інформації”.