Народні депутати хочуть удосконалити регулювання авторських прав в Україні

March 26, 2015

В Раді зареєстровано Проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського
права і суміжних прав
(проект №2453, н.
д. В. Пташник, П. Костенко, І. Подоляк, О. Скрипник, Т. Острікова, Н. Кацер-Бучковська,
І. Крулько, І. Сисоєнко, Р. Семенуха, І. Климпуш-Цинцадзе, А. Шкрум). Законопроект
передбачає врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із створенням
службового твору, а також усунення колізій між нормами Цивільного кодексу та
Закону «Про авторське право і суміжні права». Як зазначено у пояснювальній
записці, законопроект направлений на приведення національного законодавства у
відповідність до загальноприйнятої європейської практики та, зокрема,
імплементацію положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Так, ключовими положеннями
законопроекту є такі:

–         
особисті немайнові права на службовий твір
можуть належати роботодавцю, якщо це передбачено трудовим договором чи
цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем;

–         
особисті немайнові права на твір, створений за
замовленням можуть належати замовнику, якщо це передбачено договором між
автором і замовником;

–         
виключне майнове право на твір, створений при
виконанні договору виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та
технологічних робіт, договору підряду чи договору про надання інформаційних або
інших послуг належить замовнику з моменту прийняття виконаних за договором
робіт;

–         
якщо посадові обов’язки автора передбачають
створення творів, авторська винагорода за створення таких службових творів може
бути включена до заробітної плати автора.

Також автори законопроекту пропонують
закріпити право роботодавців позначати своїм іменем твори, що були створені за
трудовим договором чи цивільно-правовою угодою.

На думку авторів законопроекту, норми чинного законодавства України
фактично позбавляють роботодавця або замовника певного твору можливості
убезпечити себе від ймовірних перешкод у здійсненні прав на твір з боку авторів
твору, що значно погіршує умови ведення бізнесу в Україні, зокрема, для
високотехнологічних компаній. В той же час, ініціатори законопроекту наголошують,
що  даний законопроект жодним чином не
обмежує право власності автора на створений ним твір та, у разі необхідності,
дає можливість автору отримати право власності або отримати твір у спільну
власність із роботодавцем чи замовником.

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54505