Народні депутати планують вдосконалити перелік працівників ЗМІ прирівняних до журналістів

November 11, 2013

Сьомого листопада у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (проект № 3577; н.д. Юрій Стець, Петро Порошенко, Олена Бондаренко, Олександр Голуб; щодо уточнення поняття «працівники засобів масової інформації прирівняні до журналістів» та усунення протиріч між окремими законодавчими актами України).

Метою законопроекту є посилення соціального захисту працівників засобів масової інформації, зокрема, шляхом визначення вичерпного переліку професій, які мають бути прирівняні до журналістів, і до якого включено: ведучих, кореспондентів, оглядачів, редакторів, членів редакцій та редакційних колегій, операторів фото, відео, монтажного устаткування.

Чинний закон передбачає, що до журналістів прирівнюються лише кіно- і телеоператори, режисери та інші працівники засобів масової  інформації, якщо вони за необхідності входять до складу відряджених творчих груп. А сам термін «журналіст» включає в себе ведучих, кореспондентів, оглядачів, редакторів, членів редакцій та редакційних колегій. Це не зовсім узгоджується з державною класифікацією професій, яка розмежовує відповідні види діяльності.

Відтак, проект має узгодити невідповідності між законом та класифікатором професій, а також посилити соціальний захист операторів, прирівнявши їх до працівників творчої, а не суто технічної професії.


Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49000