Народні депутати проголосували за посилення гарантій професійної діяльності журналістів

May 15, 2015

Верховна Рада 14 травня прийняла у другому читанні та в цілому Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів (проект № 0924, н. д. Валерій Карпунцов). Законопроект передбачає додаткові гарантії безпеки законної професійної діяльності журналістів, зокрема і в частині посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти журналістів.

Прийнятий парламентом закон передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». Так, Кримінальний кодекс у разі підписання закону Президентом буде доповнено новими складами злочинів, а саме:

  • погроза або насильство щодо журналіста, в тому числі, здійснення такої погрози або насильства працівником правоохоронного органу, іншою службовою особою;
  • умисне знищення або пошкодження майна журналіста;
  • посягання на життя журналіста;
  • захоплення журналіста як заручника.

 

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» буде доповнено нормами щодо обов’язку держави стосовно захисту життя, здоров’я, честі,  гідності, житла, майна журналіста, його близьких родичів від злочинних посягань та інших протиправних дій, а також встановлення стосовно журналіста та його близьких родичів у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності системи особливих заходів державного захисту, передбачених законодавством України для працівників суду та правоохоронних органів.

Варто звернути увагу на поправку до тексту законопроекту, подану комітетом свободи слова та підтриману народними депутатами у другому читанні. Так, Кримінальний кодекс доповнено приміткою, що визначає поняття професійної діяльності журналіста як систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста та/або його належність до засобу масової інформації, за законопроектом, підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою законопроекту є приведення законодавчого регулювання гарантій безпеки законної професійної діяльності журналістів європейськими стандартами у правовому регулюванні діяльності ЗМІ.

 

Із текстом законопроекту до другого читання можна ознайомитись за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52566