Народні депутати пропонують посилити законодавчі гарантії прозорості медіа власності

January 27, 2015

Народні депутати зареєстрували законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення (проект № 1831, н.д. Микола Княжицький, Вадим Денисенко).

Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект покликаний змусити телерадіомовників розкривати інформацію про своїх реальних власників. Водночас,  діяльність Нацради щодо ліцензування також має стати більш прозорою.

Так, законопроект передбачає:

– обов’язок суб’єктів інформаційної діяльності (телерадіомовників та провайдерів програмної послуги) розкривати інформацію про реальну структуру власності та надавати відомості про бенефіціарних (фактичних) власників компаній;

– механізми контролю за достовірністю наданих відомостей про фактичних власників суб’єктів інформаційної діяльності;

– повноваження Нацради запитувати додаткові відомості про структуру власності телерадіоорганізацій та бенефіціарних власників.

Також законопроект встановлює переваги під час проведення конкурсів на отримання ліцензій для телерадіоорганізацій, які не припускаються порушень вимог щодо розкриття інформації про фактичних власників. При цьому Нацрада зобов’язана буде надавати детальне обґрунтування всім своїм рішенням щодо видачі, відмови у видачі та відмови у продовженні ліцензій

За законопроектом, інформація про фактичних власників телерадіомовників та провайдерів програмної послуги має публікуватись на офіційному веб-сайті Нацради.

На думку авторів законопроекту, покладення на суб’єктів інформаційної діяльності зобов’язань розкривати інформацію про структуру своєї власності та вказувати фактичних власників призведе до можливості більш ефективного контролю за недопущенням монополізму та реалізації гарантій захисту від фінансового та політичного тиску з боку держави і фінансово-політичних груп. А одночасне покладення на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення певних обов’язків щодо обґрунтування рішень про ліцензування створить необхідні передумови для оздоровлення ринку телевізійного та радіомовлення в Україні, та не допущення монополізму на ринку.


Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53680