Народні депутати пропонують посилити професійний захист журналістів

December 29, 2014

У Верховній Раді зареєстрували Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів (проект №1630, н.д. Вікторія Сюмар, Олена Кондратюк, Олександр Абдуллін, Ольга Червакова, Микола Княжицький, Леонід Ємець, Остап Семерак, Олександр Опанасенко, Олександр Сочка).

Завданням законопроекту є удосконалення законодавчої бази та усунення недоліків законодавчого регулювання питань, пов’язаних із діючим правовим механізмом забезпечення захисту професійної діяльності журналістів.

Законопроект передбачає встановлення кримінальної відповідальності за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю.

Також проект закону визначає поняття журналістської діяльності  як систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. За законопроектом, статус журналіста та/або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації,  його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів.

 

 Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53168