Народні депутати пропонують посилити контрольні повноваження Нацради

December 3, 2015

30 листопада 2015 року до Верховної Ради України було внесено Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту інформаційного простору України) (проект № 3562, н.д. Шверк Г.А., Севрюков В.В., Онуфрик Б.С.).

Основні зміни, що пропонуються авторами законопроекту, стосуються зміни порядку застосування штрафних санкцій Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення законодавства ліцензіатами. По-перше, пропонується накладати штрафи без попередньої санкції у вигляді попередження у випадках порушень частини 2 статті 6 (обмеження транслювання окремих видів контенту, який, в тому числі, порушує права людини) та частини 2 статті 42 (транслювання програм, що не відповідають Європейській конвенції про транскордонне телебачення) Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

По-друге, проектом впроваджується законодавче закріплення розмірів штрафних санкцій, що можуть накладатися Національною Радою. Такі розміри становлять у відсотках від ліцензійного збору:

– 25 відсотків – за вчинення порушень, передбачених абзацами 2-6 частини 2 статті 6 (для телерадіоорганізацій) або частиною 2 статті 42 Закону (для провайдерів);

– 10 відсотків – за вчинення порушень, передбачених абзацами 8-13 частини другої статті 6 (для телерадіоорганізацій) або частинами 7-9 статті 39 Закону (для провайдерів);

– 5 відсотків – за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії.

У разі якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення, розмір штрафу встановлюється з найбільшого нарахованого розміру ліцензійного збору, однак це положення не застосовується у випадках наявності різних територіальних ліцензій; у такому разі сума штрафів складатиметься з суми штрафів за виявлення порушень за кожною ліцензією.

Строк, що надається для сплати штрафу, автори законопроекту пропонують відраховувати від дня оприлюднення Національною радою відповідного рішення, на відміну від дня отримання такого рішення ліцензіатом. У разі несплати штрафу існуватиме можливість стягнення даної санкції в рамках судового провадження.

Законопроектом також пропонується:

  • збільшити тривалість зберігання трансльованих організацією програм з 14 до 30 днів;
  • додати до підстав переоформлення ліцензії на мовлення такої підстави як намір змінити концепцію мовлення;
  • додати до документів, на яких базується прийняття рішень про накладання штрафів, актів моніторингу;
  • припинити поширення на сферу телебачення і радіомовлення регулювання, передбаченого Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57272.