Народні депутати пропонують скоротити період оприлюднення проектів рішень

June 4, 2015

У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (проект № 2003а, н.д. Олександр Жолобецький, Сергій Рибалка, Борислав Розенблат). 

Зміни стосуються вимоги оприлюднювати на офіційних веб-сайтах державних органів проекти нормативно-правових актів та рішень органів місцевого самоврядування. Відповідно до чинного законодавства такі проекти мають доводитись до відома громадян не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Автори законопроекту пропонують скоротити цей термін до 10 календарних днів.

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55431