Народні депутати пропонують вдосконалити положення щодо оприлюднення декларацій чиновників

July 28, 2014

В парламенті зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відкритості інформації про доходи високо посадовців (проект № 4378, н.д. Сергій Лабазюк, Володимир Литвин, Віктор Тимошенко, Ігор Єремеєв, Валерій Мошенський, Степан Івахів, Сергій Мартиняк, Микола Баграєв).

Народні депутати пропонують уточнити положення чинного законодавства щодо порядку оприлюднення декларацій народних депутатів, зокрема, передбачивши, що відскановані копії декларацій мають оприлюднюватись на персональних інформаційних сторінках кожного депутата на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Крім цього, автори законопроекту пропонують доповнити Закон «Про засади запобігання та протидії корупції» нормою, згідно з якою, особи, відомості з декларацій яких підлягають оприлюдненню, персонально несуть відповідальність за ненадання або несвоєчасне надання копій декларацій, а також щодо змісту та обсягу інформації, що має міститись у них.

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51826