Народні депутати пропонують збільшити частку українських пісень на радіо протягом усього ефірного часу

January 30, 2016

Народні депутати України 27 січня 2016 року зареєстрували Проект Закону  «Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах» (проект № 3822). Ініціаторами законопроекту стали депутати Олег Медуниця, Ігор Артюшенко, Іван Крулько, Олег Ляшко.

Пропоновані зміни доповнюють статтю 9 Закону «Про телебачення і радіомовлення», що стосується захисту інтересів держави та національного телерадіовиробництва. Сьогодні ця стаття передбачає норму, згідно з якою у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити  національний  аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців. Депутати пропонують доповнити цю статтю нормою, яка стосуватиметься винятково музичних радіопрограм та радіопередач. Відтак, твори українських авторів і виконавців  повинні будуть  становити  не  менше  50 відсотків загального щодобового обсягу мовлення. При цьому частка пісень державною мовою  має становити не менше 75 відсотків від загального обсягу пісень українських авторів чи виконавців.

На радіоорганізації покладається обов’язок забезпечувати дотримання такого співвідношення рівномірно протягом усього ефірного часу.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57737