Народні депутати вдосконалять норми щодо регулювання суспільного мовлення

July 3, 2014

Верховна Рада України  17 квітня 2014 року ухвалила Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Зазначеним законом на основі державних телерадіоорганізацій створюється Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ). Закон визначає порядок створення НСТУ, повноваження Наглядової ради НСТУ, Правління НСТУ, порядок фінансування, аудиту та публічної звітності. Водночас, в процесі створення суспільного мовлення в тексті закону виявлено ряд неточностей та прогалин, що потребують нагального врегулювання.

З цією метою у парламенті було зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” щодо уточнення окремих положень (проект № 4224а, н.д. Микола Томенко, Олена Кондратюк, Олександр Абдуллін, Ірина Геращенко, Андрій Шевченко).

Проект Закону передбачає внесення коригуючи змін до низки статей Закону. Так, в статті 1 вилучається згадка про Державну телерадіокомпанію “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”, база якої має бути використана для створення іномовлення (мовлення на іноземну територію).

У зв’язку з переходом на цифрове мовлення, а також задля уніфікації підходів щодо ліцензування суспільного мовлення пропонується встановити мінімальну кількість каналів мовлення не лише для радіомовлення, але й для телемовлення.

Внесення змін до Закону в частині видачі ліцензії викликане ч.2 ст.1 Закону, а також ч.3 ст. 35 Закону України “Про телебачення ірадіомовлення”. Чинна редакція Закону оперує поняттям анулювання ліцензії. Водночас, НСТУ має утворюватися шляхом реорганізації, а в такому випадку, відповідно до ч.3 ст.35 Національна рада проводить переоформлення ліцензії, а не видачу нової.

Окрім цього в статті 12 Закону з частини першої вилучається дублююче положення щодо вимог до членів Правління, яке врегульоване частиною 6 цієї ж статті. Водночас до частини шостої додається положення, за яким обрані члени Правління та Голова Правління мають припинити трудові стосунки з іншими телерадіоорганізаціями.

Картка законопроекту:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51602