Народний депутат пропонує узгодити визначення прихованих камер

January 11, 2013

Четвертого січня 2013 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за незаконне поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (законопроект №1196, н.д. Віктор Швець.)

Законопроектом пропонується ввести однакове застосування терміну “спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації” для кримінального (ст. 359 Кримінального Кодексу) і адміністративно-деліктного законодавства (ст. 195-5 Кодексу про адміністративні правопорушення), що відповідатиме принципу юридичної визначеності. Отож, під спеціальними технічними засобами (СТЗ) негласного отримання інформації пропонується розуміти технічні, програмні засоби, устаткування, апаратуру, прилади, пристрої та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані, пристосовані) для негласного отримання інформації. Перелік таких засобів має встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

Автор законопроекту у пояснювальній записці зауважує, що відсутність єдиного визначення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації на практиці призводить до штучного віднесення до них товарів побутового призначення (мобільні телефони, диктофони тощо), через що не лише блокується розвиток підприємництва в Україні, але й грубо порушуються права і свободи громадян.

Зауважимо, що відсутність чітких критеріїв віднесення того чи іншого пристрою до СТЗ дозволяє Службі безпеки України масово порушувати кримінальні справи за придбання того чи іншого засобу (напр. див.   http://sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=115208&cat_id=39574).


Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=0&pf3511=45300