Народний депутат пропонує вдосконалити регулювання діяльності з надання програмної послуги

June 23, 2014
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо дерегулювання діяльності з надання програмної послуги та удосконалення державного регулювання діяльності провайдерів програмної послуги (проект № 4150а, н.д. Микола Княжицький).

Законопроектом пропонується встановити основні принципи ліцензування та діяльності провайдерів програмної послуги, які для надання програмних послуг використовують радіочастотний ресурс України,  скасувати ліцензування провайдерів програмної послуги, які не використовують радіочастотний ресурс, замінивши його на процедуру реєстрації їх Національною радою в Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності. При цьому, пропонується поширити принцип мовчазної згоди, аналогічний порядку отримання дозвільних документів, на процедури реєстрації в Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності.

Автор законопроекту також пропонує наділити Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення повноваженнями забороняти ретрансляцію на території України програм, які суперечать законодавству та які не походять з країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, а також удосконалити регулювання питань внесення до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності конвергентних медіа – осіб, які здійснюють мовлення, що не підлягає ліцензуванню, зокрема, в мережі Інтернет.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51443