Народний депутат пропонує запровадити в Україні механізми «електронної демократії»

December 30, 2013

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо додаткових механізмів реалізації народовладдя в Україні шляхом запровадження інституту народних ініціатив (проект № 3830 , н.д. Сергій Фаєрмарк).

Законопроект передбачає нову форму звернення громадян – народну ініціативу,що подається з використанням спеціалізованого Інтернет-ресурсу у вигляді пропозиції, що стосується питань поліпшення соціального, економічного, політичного становища та розвитку країни чи вдосконалення державного управління, або яка містить пропозиції щодо вчинення певних дій. Такі звернення можуть адресуватись Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, народним депутатам України  (народні ініціативи загальнодержавного рівня) та органам місцевого самоврядування (народні ініціативи місцевого рівня).

Новий законопроект передбачає, що загальнодержавні народні ініціативи, які отримають впродовж 6 місяців підтримку більше 50 тис. громадян України (шляхом прямого голосування через Інтернет-ресурс), підлягають розгляду та оцінці на предмет доцільності та можливості реалізації. Всі дії щодо підготовки до впровадження таких підтриманих ініціатив (зокрема, розробка проектів нормативних актів на основі звернення) покладаються на Кабінет Міністрів України, за винятком ініціатив-звернень до народних депутатів України.

Аналогічні форми вираження волі народу існують в США (інтернет-платформа “We the people”) та в Росії («Російська суспільна ініціатива»).

Основною метою законопроекту, як зазначає його ініціатор, є розширення можливостей українського суспільства в частині безпосереднього управління державними справами та впливу на суб’єктів владних повноважень у питаннях вирішення важливих питань, що постають в Україні.