Національний аудіовізуальний продукт

February 23, 2011

Двадцять першого лютого 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (н.д. Оксана Білозір, щодо уточнення терміну “національний аудіовізуальний продукт”)

Атворка пропонує визначити національний аудіовізуальний продукт як програми, фільми, аудіовізуальні твори, вироблені фізичними або юридичними особами України державною мовою та мовами національних меншин”.

Нагадаємо, чинна редакція закону визначає національний аудіовізуальний продукт – програми, фільми, аудіовізуальні твори, вироблені фізичними або юридичними особами України.

Текст проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=39702&pf35401=185283

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39702