Обговорення проекту інструкції про проведення перевірок Нацрадою

July 30, 2010

Двадцять дев’ятого липня Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні ухвалила рішення “Про взяття за основу Інструкції Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення про
порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів
програмної послуги України та оприлюднення
її проекту та аналізу регуляторного впливу”, №1127. Відповідно до  ст. 17 Закону України “Про
телебачення і радіомовлення” та Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національною
радою розроблено аналіз регуляторного впливу цього документа.

Так, за твердженням Національної ради, основна проблема діючої інструкції полягає в невідповідності до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, який набув чинності з 01.01.2008 року, в той час як інструкція не змінювалася з 2007 року.

Проектом Інструкції визначається, що плановим перевіркам підлягають ліцензіати у яких минув повний календарний рік після отримання ліцензії або у яких закінчується термін дії ліцензії. Для позапланових перевірок підставами є:

 

 • за власною ініціативою ліцензіата;

   

 • подання ліцензіатом письмової заяви до Національної ради про зняття застосованої до нього санкції;

   

 • якщо моніторинг Національної ради виявив ознаки порушення ліцензіатом;

   

 • належним чином оформлене звернення громадян, громадських організацій, оформлений запит від органів державної влади про порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії;

   

 • якщо членами або працівниками Національної ради, що мають відповідні повноваження, зафіксовано ознаки порушень чинного законодавства 
Інструкція наголошує на тому, що під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання (факти), необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим зазначенням цих питань (фактів) у посвідченні на право проведення перевірки.

 

Проект передбачає детальний перелік, відомостей, які мають зазначатися у посвідченні для проведення перевірки, а саме воно має бути за підписом голови Національної ради або особи, яка виконує його обов’язки, і засвідчуватися печаткою. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

 

У посвідченні на право проведення перевірки зазначаються:

 

 • назва ліцензіата щодо діяльності якого здійснюється перевірка;
 • номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка; 
 • прізвища, ім’я та по батькові всіх уповноважених на здійснення перевірки осіб із зазначенням їх посади;
 • номер і дата видачі ліцензії;
 • дата початку та дата закінчення перевірки;

   

 • тип перевірки (планова або позапланова);

   

 • предмет та підстави для здійснення перевірки;

   

 • місцезнаходження ліцензіата, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;

   

 • інформація щодо попередньої перевірки.

   

Перевірка не може проводитися, якщо ліцензіат не був повідомлений рекомендованим листом або керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата не було вручено таке повідомлення під розписку не пізніше ніж за 10 днів до дати початку проведення планової перевірки та за 5 днів до дати початку проведення позапланової перевірки.

Проект інструкції містить також положення щодо обов’язків уповноважених осіб Національної ради під час проведення перевірки, прав ліцензіатів під час проведення перевірок, порядку проведення моніторингу, перевірок та оформлення акту перевірки, а також особливості перевірки провайдерів програмної послуги.

З
проектом Інструкції про порядок здійснення перевірок, аналізом
регуляторного впливу та офіційним повідомленням про оприлюднення проекту
можна ознайомитися на сайті Національної ради у пункті меню “Регуляторна діяльність”: www.nrada.gov.ua/cgi-bin/go?page=179 .

 

Пропозиції
можна надсилати до 30 серпня 2010 року, на поштову
адресу Національної ради: вул. Прорізна, 2, Київ, 01601, або на e-mail: pressa@nrada.gov.ua із  зазначенням теми: пропозиції до інструкції.