Обговорення законопроекту про роздержавлення

May 8, 2009

6 травня 2009 року Міністерством юстиції України було прийнято рішення про виставлення для обговорення до 8 червня 2009 проект Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” від 20 січня 2006 року № 39 та від 23 квітня 2008 року (№ 377)

 

Актуальність вищезгаданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці, викликана тим, що у 2005 році Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи „Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною”(від 5 жовтня 2005 року № 1466) Парламентська Асамблея Ради Європи закликала органи влади України розпочати роздержавлення друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади та місцевого самоврядування.

 

За словами нормотворців, основні проблемні питання, розв’язати які покликаний Проект Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, полягають у неефективній попередній практиці погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються державними і комунальними друкованими засобами масової інформації, їх засновниками, що давало змогу останнім маніпулювати суспільною свідомістю і особистою думкою громадян.

 

Основними особливостями проекту є те, що в результаті його втілення плануються наступні кроки:

 

Органи державної влади  та органи місцевого самоврядування мають вийти із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції(особливо у разі  відсутності державного майна у майні такої редакції) – в такому випадку укладається договір між органами та правонаступниками;

 

Члени  трудового колективу редакції переформовуватимуться у господарське товариство із збереженням назви, цільового призначення та тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації;

 

Приватизація майна редакції, що перебуває у державній чи комунальній власності здійснюватиметься відповідно до законодавства з питань приватизації— у разі коли трудовий колектив редакції не подасть протягом установленого законопроектом строку пропозиції щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу масової інформації;

 

 Перетворення друкованих засобів масової інформації, засновниками яких є органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування в офіційні друковані видання.

 

Реформування, за задумом авторів проекту № 377, здійснюватиметься в два основних етапи: підготовчий (2010—2011 роки) та основний (2012—2013 роки).

 

Першочергово під реформування потраплять  друковані засоби масової інформації та редакції передбачені спеціальним переліком, що затверджуватиме Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері. До переліку будуть занесені ті друковані засоби масової інформації та редакції, що звернулися з відповідним клопотанням. На основному ж етапі реформуватимуться друковані ЗМІ та редакції, які не були реформовані на підготовчому етапі.

 

Окрім того, в силу вступу Закону в силу, будуть внесені зміни також до статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 21 Закону України “Про інформацію”, Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, Закону України “Про рекламу”.

Ознайомитися із законопроектом можна за адресою:
http://minjust.gov.ua/0/20134