Обмеження доступу до судових рішень

October 20, 2011
Двадцятого жовтня 2011 року Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України (законопроект №9151, н.д. Ірина Бережна).

Серед іншого законом змінюється частина третя статті третьої Закону України “Про доступ до судових рішень”, а саме положення Закону про те, що до реєстру включаються усі судові рішення судів загальної юрисдикції замінене положенням, за яким перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Реєстру, затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.

Інститут Медіа Права вважає таке положення звуженням права громадськості на доступ до інформації, а також нівелює головну мету закону – забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції,  прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41143