Охорона комерційної таємниці: концепція закону

November 5, 2008

П’ятого листопада 2008 року Кабінет Міністрів України розпорядженням №1404-р схвалив Концепцію проекту Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю».

Концепція передбачає, що проблему охорони комерційної таємниці, яка становить значний економічний інтерес для її власника, що провадить господарську діяльність в умовах конкуренції, найбільш ефективно можна розв’язати шляхом розробки і ухвалення проекту Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю», який має забезпечить застосування системного підходу до правового регулювання відносин, пов’язаних із охороною комерційної таємниці, дасть можливість систематизувати, уточнити та доповнити положення законодавства з питань комерційної таємниці.

Повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1404-2008-%F0