Омбудсман зможе краще захищати право знати, – законопроект

May 21, 2015

Зареєстровано законопроект, розроблений за участі експертів Інституту Медіа Права, що пропонує  розширити повноваження Омбудсмана щодо контролю за забезпеченням права на доступ до інформації.

У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері доступу до публічної інформації щодо вдосконалення їх окремих положень (проект № 2913, народні депутати Вікторія Сюмар, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Єгор Соболєв, Ганна Гопко, Віктор Кривенко).

Законопроект був розроблений робочою групою експертної ради при представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до якої увійшли, зокрема юристи Інституту Медіа Права. Проект був підготовлений  за підтримки Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні” та проекту Ради Європи та Уряду Канади “Впровадження європейських стандартів в українському медіа середовищі».

Проект Закону спрямований на підвищення гарантій реального доступу громадян до публічної інформації. З цією метою передбачається внесення змін до законодавства для вдосконалення положень щодо поняття «публічної інформації», більш чіткого регулювання обмежень, розширюється коло розпорядників публічної інформації, а також впроваджується ефективний механізм захисту права на доступ через посилення повноважень Омбудсмана як наглядового органу за дотриманням законодавства у сфері доступу до інформації.

Так, проект закону пропонує доповнити перелік розпорядників інформації, на рівні із суб’єктами владних повноважень, юридичними особами публічного права та юридичними особами, у статутному капіталі якихдержавна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків. Крім цього, розпорядниками пропонується визнати юридичні особи, за якими на праві господарського відання або праві оперативного управління закріплено державне або комунальне майно, – у частині інформації щодо користування чи розпорядження таким майном.

Проект також узгоджує поняття конфіденційної інформації та забороняє, серед іншого,  обмежувати доступ до інформації про освіту, трудову та громадську діяльність особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Іншими важливими змінами є уточнення поняття «службової інформації», встановлення обов’язку для суб’єктів владних повноважень щороку оприлюднювати  звіти щодо виконання законодавства про доступ до публічної інформації, а також повідомляти запитувачу реєстраційний номер його запиту. Крім цього, пропонується дозволити розпоряднику своїм рішенням звільнити від стягнення плати за надання великого (понад 10 сторінок) обсягу інформації визначені ним категорії запитувачів (наприклад, малозабезпечених, осіб похилого віку) або не стягувати плату за надання певних категорій інформації.

Що стосується механізму нагляду за дотриманням законодавства про доступ, до функцій Уповноваженого пропонується віднести:

1)        розгляд скарг на порушення законодавства про доступ до публічної інформації;

2)        перевірка (на підставі звернення або за власною ініціативою) діяльності розпорядників на відповідність законодавству про доступ до публічної інформації та видання обов’язкових до виконання приписів за підсумками перевірки або розгляду скарг;

3)        сприяння обізнаності з механізмами реалізації права на доступ до публічної інформації, видання роз’яснень і рекомендацій;

4)        участь в організація навчання з питань доступу до публічної інформації;

5)        підготовка щорічного звіту щодо стану реалізації права на доступ до публічної інформації (як частину щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини);

6)        підготовка пропозицій щодо реформування законодавства з питань доступу до інформації за власною ініціативою або за зверненням інших суб’єктів. 

Важливо, що приписи Уповноваженого органу за підсумками розгляду скарг або проведення перевірок є обов’язковими і можуть підлягати примусовому виконанню в порядку Закону «Про виконавче провадження».

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55238