Парламент ухвалив рекомендації з розвитку інформаційного суспільства в Україні

July 3, 2014
Народні депутати проголосували за прийняття Постанови про ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні» (проект № 4190а, н.д. Валерій Омельченко, Олександр Мочков).

Рекомендації стосуються державної політики у галузі інформаційного суспільства, інформаційної та кібербезпеки, освіти у галузі ІКТ та кадрового забезпечення розвитку сфери ІТ, електронного управління, розвитку українського сегменту мережі Інтернет тощо.

Рекомендації, зокрема, передбачають необхідність з’ясувати та оприлюднити структуру власності компанії «Зеонбуд», зокрема розглянувши потенційні загрози інформаційному простору країни у зв’язку з монопольним становищем даної компанії в сфері впровадження цифрового телебачення; розробити та прийняти законодавство «Про основні засаді розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури» що має врегулювати та стандартизувати обмін даними між органами влади, суб’єктами господарювання та споживачами  електронних послуг;  забезпечити подальший розвиток саморегулювання Інтернету, як пріоритетної моделі регулювання та ін.

З текстом Рекомендацій можна ознайомитись за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51533