Парламент відкриває доступ до архівів комуністичного режиму

April 14, 2015

Верховна Рада України 9 квітня 2015 року прийняла в цілому Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років»(проект № 2540, КМУ), метою якого є забезпечення відкритості архівної інформації як «невід’ємного і незамінного елементу історичної спадщини Українського народу».

Закон гарантує право кожного на вільний доступ до архівної інформації репресивних органів, перелік яких визначений в Законі і включає Головне розвідувальне управління, Комітет державної безпеки, Народний комісаріат внутрішніх справ, Народний комісаріат державної безпеки та ін. Для безпосереднього забезпечення доступу до таких архівів Кабінет Міністрів має створити Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті, який, серед іншого, має здійснювати систематичну реставрацію та оцифрування носіїв архівної інформації.

Архівні установи за законом зобов’язуються надавати та оприлюднювати архівну інформацію репресивних органів шляхом надання для ознайомлення носіїв такої інформації, їх копій, оприлюднення цифрових копій на офіційному веб-сайті, виготовлення архівних довідок, витягів з документів, а також публікації, експонування та інших форм популяризації архівної інформації репресивних органів. Надання доступу до носіїв архівної інформації в архівних установах здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу, а також заповненої заяви.

Відповідно до закону, не може обмежуватись в доступі інформація про штатних або позаштатних працівників репресивних органів. Водночас, особа, яка є жертвою репресивних органів, має право на обмеження доступу до архівної інформації про себе, вказавши вид інформації, сторінки,  а також строк, на який встановлюється таке обмеження, що не може перевищувати 25 років. Аналогічне право мають також члени сім’ї та родичі жертви репресивних органів, однак обмеження може стосуватись лише відомостей щодо їх расового (етнічного) походження, політичних або світоглядних поглядів, віросповідання, а також даних, що стосуються здоров’я та статевого життя.

На разі закон готується на підпис Голови Верховної Ради і набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54651