Парламентський контроль у сфері застосування практики Євросуду

November 18, 2011

П’ятнадцятого листопада 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” (законопроект №9458, н.д. Сергій Головатий).

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» статтею 20, якою передбачити, що Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері виконання рішень та застосування практики Суду.

Орган представництва (Урядовий Уповноважений уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини) має інформувати Верховну Раду України про виконання рішень та застосування практики Суду, і подавати щороку не пізніше 1 березня звіт про виконання рішень та застосування практики Суду в Україні, у тому числі пропозиції щодо вжиття заходів загального характеру шляхом внесення змін до чинного законодавства.».

Окрім цього депутатом було зареєстровано проект Постанови Верховної Ради України “Про парламентський контроль за виконанням рішень Європейського суду з прав людини” № 9489.

Постановою, зокрема, пропонується доручити Апарату Верховної Ради України у двомісячний строк з дня прийняття цієї постанови підготувати пропозиції щодо організаційного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення перевірки проектів законодавчих актів на відповідність Конвенції та практиці Суду.

Комітетові Верховної Ради України з питань правосуддя – проводити не рідше одного разу на шість місяців слухання, присвячені питанню виконання Україною рішень Суду, а також щорічно проводити парламентські слухання з питань виконання рішень Суду із залученням державних органів, у сфері відповідальності яких знаходиться вирішення відповідних питань, а також правозахисних та інших громадських організацій, експертів.

Депутат пропонує провести не пізніше 1 квітня 2012 року перші парламентські слухання з питань виконання рішень Євросуду.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41772

Картка проекту постанови: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41858