Передача реєстрації друкованих ЗМІ

June 25, 2011

П’ятнадцятого червня 2011 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №633 «Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби».

Постанова передбачає передачу функцій державної реєстрації об’єднань громадян, благодійних, неурядових організацій та ін, а також друкованих засобів масової інформації й інформаційних агентств до новоствореного органу — Державної реєстраційної служби, що координується Міністром юстиції України.

Відтепер, реєстрацію загальнодержавної, регіональної (двох і більше областей) преси та/або зарубіжної сфери розповсюдження здійснюватиме Державна реєстраційна служба. Пресу місцевої сфери розповсюдження — реєструватимуть структурні підрозділи головних управлінь юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Зміни до свідоцтв про державну реєстрацію стосуватимуться лише заміни назви “Міністерство юстиції” на “Державна реєстраційна служба”.

Адреса постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=633-2011-%EF