Підтримка культурного виробника

April 6, 2009

Першого квітня 2009 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про національний культурний продукт» (законопроект № 4298, н.д. В’ячеслав Кириленко, фракція блоку НУНС).

У пояснювальній записці автор зазначає, що на сьогодні діє низка розрізнених і неузгоджених положень законодавчих актів, що мають на меті сприяти національному виробникові культурного продукту та присутності цього продукту в ефірі, на кіноекранах, у продукції видавництв і друкарень, проте загальний ефект від них – незначний, він нівелюється взаємною неузгодженістю цих положень, несприятливим податковим законодавством, а також браком контролю виконання чинних законів.

Основою для свого законопроекту пан Кириленко обрав систему заохочення створення культурних благ із «канадським змістом» (відома як Canadian Content Rules, або скорочено –  CanCon), що діє в Канаді вже кілька десятиліть. За його словами, ця система передбачає чіткі правила визначення, чи відповідає фільм, пісня, телепередача критерію «канадськості», що, в свою чергу, дає можливість для врахування такого продукту в квотах «канадського змісту» теле- та радіоефіру й отримувати фінансову підтримку з урядових фондів.

Автор визначив низку механізмів державної підтримки виробникам «культурного продукту». Серед них: надання податкових пільг національним виробникам товарів і послуг, надання грантів на конкурсній основі на створення та/або промоцію націального культурного продукту – фільмів, видань, аудіоальбомів, телерадіопрограм, вистав, концертних програм та ін.

Для отримання відповідної допомоги передбачається проходження сертифікації творів у службах, що куруватимуться Міністерством культури і туризму.

Наслідками закону, на думку автора, стане «прискорення розвитку національних культурних індустрій – книговидання, музичної індустрії, кіновиробництва, галерейної справи тощо, до значного збільшення частки національного продукту в радіо ефірі та на телебаченні, а значить – і до істотного поліпшення доступу наших громадян до української культури, особливо її сучасного популярного компоненту».

 Повний текст законопроекту доступний за адресою:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=34894&pf35401=138520