Подання пропозицій щодо законопроекту про пресу

December 8, 2009
Міністерство юстиції України оприлюднило для обговорення проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” та проект Наказу Міністерства юстиції “Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації”.

Зміни, що пропонуються мінісерством стосуються законодавчого врегулювання питання використання назв друкованих засобів масової інформації та встановлення обов’язку з боку засновників використовувати у назві видання українську мову із забороною використання іноземних літер; врегулювання відносин між співзасновниками друкованих засобів масової інформації щодо заснування видання та передачі прав на заснування видання; врегулювання питання захисту прав засновників друкованих засобів масової інформації від недобросовісної конкуренції.

Окрім того, міністерство ставить за мету удосконалити процедуру державної реєстрації друкованих ЗМІ через визначення вичерпного переліку установчих документів, які подаються до реєструючого органу  на державну реєстрацію та встановлення терміну дії свідоцтва про державну реєстрації друкованого ЗМІ з метою встановлення контролю за ринком друкованих засобів масової інформації.

Зауваження та пропозиції до проекту слід надіслати до 14 грудня 2009 року на адресу: 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10, Міністерство юстиції. Департамент легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій. Адреса електронної пошти: regzmi@minjust.gov.ua.

Адреса прокту закону:http://minjust.gov.ua/0/23352

Адреса проеку наказу: http://minjust.gov.ua/0/23411