Податкові пільги радіомовникам

February 15, 2011

Десятого лютого 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (законопроект №8095 н.д. Віктор Уколов, Олена Бондаренко (фракція ПР), Юрій Стець, Андрій Шевченко, Олександр Абдуллін; щодо підтримки радіомовлення державною мовою.

Законопроектом пропонується доповнити ст. 154 та 318 Податкового кодексу положеннями за якими, радіоорганізації які ведуть мовлення 100% державною мовою, а частка музичних творів українською мовою у яких становить не менше 80% звільняються від сплати податку на прибуток терміном та від збору за користування радіочастотним ресурсом терміном на 5 років.

Картка законопроекту:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39625

Текст законопроекту:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=39625&pf35401=184388