Політичних діячів зобов’яжуть надавати інформацію про свої зустрічі та зміст телефонних розмов

February 23, 2016

16 лютого 2016 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону «Про правила доброчесності політичного діяча» (проект № 4073).  

У законопроекті передбачено обов’язкову фіксацію (облік) політичними діячами всіх зустрічей, перемовин та телефонних розмов під час здійснення ними своїх повноважень, а також фіксацію використання ними транспортних засобів, майна, інших матеріальних та нематеріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юридичних осіб.

При цьому, обліку підлягають відомості про дату, місце, прізвище, ім’я та по батькові, найменування посад учасників, а також мету, предмет та форми зустрічей, телефонних розмов.

Також, відповідно до Законопроекту політичний діяч зобов’язаний надавати за запитом на інформацію в порядку, установленому Законом України «Про доступ до публічної інформації», відомості щодо предмета та мети зустрічі, телефонних розмов, складу учасників тощо (крім інформації з обмеженим доступом), а також стосовно фактів використання транспортних засобів, майна, інших матеріальних та нематеріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юридичних осіб у службових цілях.

Політичними діячами, тобто особами, на яких покладається обов’язок фіксувати інформацію та надавати її на запит, відповідно до законопроекту є:

1) Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, народні депутати України, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, перші заступники міністрів, заступники міністрів та заступники міністрів – керівники апарату, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

3) Глава Адміністрації Президента України, його Перший заступник та заступники;                

4) сільські, селищні, міські голови, голови районних, районних у містах, обласних рад.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58173