Порядок подання телерадіоорганізаціями інформації про структуру власності набув чинності

March 15, 2016

Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів, затверджені рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 21 січня 2016 року №2, набрали чинності.

Відповідно до ухвалених у вересні минулого року змін до Закону «Про телебачення і радіомовлення», телерадіоорганізації  та провайдери зобов’язані  щороку, до 31 березня, подавати  до  Національної  ради  звіт за попередній рік діяльності про свою структуру власності. Відповідно, зазначений Порядок визначає процедуру подання такої інформації та здійснення регулятором контролю за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог закону. 

Крім цього, Порядок передбачає певні  механізми контролю за дотриманням визначених законодавством антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних власників у статутному капіталі телерадіоорганізації. З цією метою  Національна рада під час розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії на мовлення має право додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації: 

1) інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а також юридичних осіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі у юридичній особі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії;

2) за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої заявником інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради – копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого із власників заявника;

3) декларації про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за рік, що передує року, в якому направлено відповідний запит, за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні); 

4) довідки уповноваженого органу держави проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним зобов’язань як платника податків.