Порядок реєстрації друкованих ЗМІ зазнає змін

October 26, 2015

 Міністерство юстиції затвердило Наказ № 1860/5 «Про затвердження змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності». Документ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Зміни у Положенні про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації стосуються, передусім, передання функцій реєстрації від Державної реєстраційної служби до Міністерства юстиції. Окрім того, зазнала змін процедура реєстрації:

  • головні територіальні управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, якщо вони визначені Наказом Мінюсту, можуть проводити підготовку та оформлення рішень поза сферою розповсюдження друкованих засобів масової інформації у разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру;
  • облік заяв у спеціальній книзі постійного зберігання вже не є обов’язковим, а такі заяви слід подавати до Мінюсту або головного територіального управління юстиції залежно від сфери розповсюдження (загальнодержавна, регіональна, зарубіжна чи місцева відповідно);
  • збільшено перелік даних, які має зазначити фізична особа-засновник (окрім імені та паспортних даних потрібно вказати ще громадянство, адресу реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків).  Щодо пов’язаних осіб, то за новими змінами, обов’язково слід зазначати їхнє громадянство та родинний зв’язок із засновником.

Назва видання та мови, якими воно буде виходити у світ, відтепер мають певні обмеження, а саме: назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою; якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг; якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання.

Свідоцтво про реєстрацію відтепер видаватиметься засновнику або його уповноваженому представнику, про що робиться відповідний запис у книзі обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію друкованих ЗМІ (документ постійного зберігання, що ведеться реєструючим органом). Після цього відомості про серію та номер свідоцтва вносять до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. До цього ж реєстру внесуть відомості, якщо засновник не розпочав випуск друкованого ЗМІ без поважних причин і його свідоцтво про державну реєстрацію визнане таким, що втратило чинність. Оскільки реєстрацію проводить Мінюст, а не Укрдержреєстр, то підписи та погодження здійснюють відповідні посадові особи Мінюсту. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ видається засновнику після надання оригіналу відповідного платіжного документа, проте ця норма не стосується друкованих ЗМІ, які засновуються з благодійною метою для безоплатного розповсюдження, оскільки вони звільняються від сплати реєстраційного збору.

Зміни у Положенні про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності стосуються здебільшого зміни назв «Укрдержреєстру» на «Мінюст», а окрім того, Мін’юст залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника, якщо останній протягом трьох місяців не подав письмового повідомлення про про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації інформаційного агентства. Кількість документів, які додаються до заяви про перереєстрацію зменшується лише до подання угоди між засновником і правонаступником та раніше одержаного свідоцтва про державну реєстрацію.

Детальніше: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1177-15