Посадовцям, що працювали на окупантів, можуть заборонити засновувати ЗМІ

July 21, 2016

19 липня 2016 року народні депутати внесли на розгляд до Верховної Ради доопрацьований проект Закону «Про тимчасово окуповану територію» (проект #3593-д, н.д. Оксана Сироїд, Ірина Подоляк, Тетяна Острікова, Любомир Зубач, Єгор Соболєв та інші). Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект має за мету «підвищити ефективність політики держави щодо тимчасово окупованої території, сприяти відновленню суверенітету  України в межах її кордонів, створити комплекс засобів для захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території України та національних інтересів України, створення правових механізмів відновлення суверенітету та правопорядку на території, звільненій від тимчасової окупації, адаптації мешканців звільненої території до мирного життя, відновлення справедливості та порозуміння у суспільстві».

Зокрема, депутати пропонують створити Національну комісію з порозуміння, яка матиме право застосовувати заходи порозуміння або ухвалювати рішення про реабілітацію щодо осіб на територіях, що були тимчасово окупованими. Засадничо такі заходи матимуть на меті забезпечити недопущення до зайняття певних посад, заняття певними видами діяльності щодо осіб, які реалізували окупаційну політику Російської Федерації, ширили в суспільстві ненависть до України та підбурювали до сприяння окупації, до вчителів та викладачів, що формували в учнів відчуття ненависті до України, тощо.

Законопроект містить певні обмеження стосовно діяльності журналістів та ЗМІ. Зокрема, заборонено бути кінцевим бенефіціарним власником (контролером) чи керівником ЗМІ, а також бути журналістом для :

 

Довічно

осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України та тимчасовою окупацією територій

На 10 років з дня прийняття Комісією рішення про застосування заходів порозуміння

1)      посадових та службових осіб органів окупаційної адміністрації, які виконували організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції;

 

2)      осіб, які здійснювали публічні заклики спрямовані на сприяння тимчасовій окупації території України; легалізацію органів окупаційної адміністрації та поширювали культ ненависті до України або перешкоджали діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.

На 7 років з дня прийняття Комісією рішення про застосування заходів порозуміння

1)      керівників підприємств, установ, організацій, які діяли на тимчасово окупованій території та перебували у фактичному підпорядкуванні органів окупаційної адміністрації чи держави-агресора;

 

2)      керівників (директорів, завідуючих), вихователів усіх спеціальностей та вчителів усіх спеціальностей дошкільних навчальних закладів; керівників, педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів загальноосвітніх навчальних закладів; керівників, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників у вищих навчальних закладах, які працювали в незаконних навчальних закладах на тимчасово окупованій території.

 

Інформація про осіб, щодо яких застосовано заходи порозуміння, а саме: прізвище, ім’я, по батькові; підстава застосування заходів з порозуміння та перелік застосованих заборон та строки їх дії, будуть внесені до відповідного Реєстру. Ці відомості не належатимуть до конфіденційної інформації, не можуть бути обмежені в доступі і будуть відкритими для цілодобового безплатного доступу.

Крім цього, законопроектом також передбачена заборона діяльності недержавних ЗМІ на території, звільненій від тимчасової окупації, протягом періоду дії правового режиму воєнного стану.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59833