Постанова пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про захист гідності та честі»

March 25, 2009

Двадцять сьомого лютого Пленум Верховного Суду України прийняв нову Постанову «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи». 

Нагадаємо, що до цього часу діяла постанова від 28 вересня 1990 року. Однак, незважаючи на внесені до неї зміни, вона не враховувала належним чином тих законодавчих новел, які мали місце після 1997 року, а особливо зважаючи на приєднання України до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Саме тому прийнята постанова покликана вирішити окремі дискусійні питання, що виникали та виникають і досі в практичній реалізації права осіб на повагу до честі, гідності та ділової репутації.

Серед основних прогресивних положень документа слід згадати рекомендацію судам враховувати принцип балансу прав та інтересів, рівним чином як і визнання положень Конвенції та прецедентної практики Європейського Суду джерелом права в Україні, що безпосередньо зазначено в статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року.

Окрім того, судам роз’яснюється алгоритм дії, наприклад, при поширенні недостовірної інформації про померлу особу, поширенні інформації в мережі Інтернет, чітко визначається юридичний склад правопорушення та його окремі елементи, звертається увага на дотримання правил підвідомчості спорів, можливі випадки звільнення від відповідальності, в тому числі і стосовно поширення оціночних суджень, інформації про приватне життя публічних осіб.  

З текстом постанови можна ознайомитися за наступною електронною адресою:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_001700-09