Посилення охорони інформації

May 12, 2011
Дванадцятого травня 2011 року Кабінет Міністрів України зареєстрував проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави”, № 8490.

Зазначений проект, розроблений Службою Безпеки України, про що свідчить підпис т.в.о. начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБ України В. Безверхого, покликаний збільшити в три і більше разів суму штрафу за порушення законодавства про державну таємницю (стаття 212-2 КпАП) та порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави (ст. 212-5 КпАП).

Вочевидь через тривалу процедуру погодження зазначений законопроект повністю зігнорував ухвалені в січні і набувші сили 9 травня 2011 року інформаційні закони, які скасували інститут права власності на інформацію. Окрім того, очевидна загроза проекту полягає в тому, що значне підвищення суми штрафів, які можуть сягати 4042 грн., що суттєво перевищує заробітну плату державного службовця, може спричинити охолоджуючий ефект для чиновників, які могли б донести до суспільства чи окремої громади суспільно-важливу інформацію.

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40348
Текст проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=40348&pf35401=191685