Посилення відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю

October 17, 2011

Шістнадцятого жовтня 2011 року набули чинності зміни (Закон № 3775-VI) до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави. Законом посилено відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю (ст. 212-2 КпаП) 1), а саме за:

 • недодержання встановленого законодавством порядку передачі державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації;

 • засекречування інформації: про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян;

 • про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти та культури населення;

 • про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;

 • про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

 • іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути засекречена;

 • безпідставне засекречування інформації;

 • надання грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або ненадання грифа секретності матеріальним носіям інформації, що становить державну таємницю, а також безпідставне скасування чи зниження грифа секретності матеріальних носіїв секретної інформації;

 • порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та доступу до державної таємниці;

 • невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та незабезпечення контролю за охороною державної таємниці;

 • провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, без отримання в установленому порядку спеціального дозволу на провадження такої діяльності, а також розміщення державних замовлень на виконання робіт, доведення мобілізаційних завдань, пов’язаних з державною таємницею, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

 • недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства та проведення роботи з ними;

 • невиконання норм і вимог криптографічного та технічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення її конфіденційності, цілісності і доступності.

Відповідальність за вчинення таких дій становитиме для громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 510 грн.), а на посадових осіб від 30 до 100 (510-1700 грн.). Повторне (протягом року) вчинення порушення тягне за собою відповідальність для громадян — від 30 до 80 (510 — 1360 грн.), а для посадових осіб — від 50 до 150 н.м.д.г. (850 — 2250 грн.)

Окрім того, законом внесено зміни до ст. 212-5 щодо порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, в якій так само було збільшено суми штрафів. Однак, зважаючи на той факт, що у зв’язку з прийняттям нових законів про інформації та доступу до публічної інформації, які ліквідували право власності на інформації, і, зокрема і поняття «конфіденційна інформація у власності держави», застосування цієї статті видається неможливим.

Закон опубліковано в газеті “Голос України” від 15.10.2011 року і набрав чинності 16.10.2011 року.