Прийнято декларацію щодо “цифрового переходу”

May 15, 2013

Третього травня ­2013 року Спеціальний доповідач Організації Об’єднаних Націй із питань свободи слова і вираження переконань, Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ, Спеціальний доповідач з питань свободи вираження поглядів Організації американських держав та Спеціальний доповідач з питань свободи вираження поглядів та свободи інформації Африканської комісії з прав людини і народів прийняли Спільну декларацію «Про захист свободи вира­­­ження думки і плюралізму при переході на цифрове ефірне мовлення».

Документ покликаний забезпечити захист права на свободу вираження думки при переході на цифрове ефірне мовлення.

У декларації наголошується на тому, що «ефір є суспільним ресурсом і засобом свободи вираження думки; держави зобов’язані з обережністю управляти цим ресурсом, в тому числі “цифровим дивідендом”, аби найбільш ефективно служити широким суспільним інтересам».

За відсутності ретельно спланованого процесу «цифровий перехід» може посилити ризик надмірної концентрації власності та контролю ЗМІ. Тому прийнятий документ підкреслює необхідність максимальної прозорості та участі в процесі прийняття рішень, пов’язаних з переходом на цифрове мовлення.

У декларації зазначено, що процес надання ліцензій на мовлення повинен суворо регулюватися законом і відповідати чітким, об’єктивним, прозорим і демократичним критеріям.

Держави повинні гарантувати, що послуги мовлення громад і місцевого мовлення продовжуватимуться під час та після переходу на цифрове мовлення. Для цього за необхідності потрібно розглянути різні заходи, в тому числі дозволити певному типу мовників – зокрема, малопотужним місцевим мовникам і мовникам громад – продовжувати мовлення через аналогові сигнали, якщо це відповідає міжнародним стандартам, а також вжити заходів щодо скорочення і (або) розподілу витрат на поширення цифрового мовлення, а за потреби – надати субсидії чи інші форми підтримки таких мовників, у т. ч.  для придбання необхідного обладнання, щоб мати можливість розповсюджувати свої сигнали у цифровій формі за умови, що субсидії будуть виділені з боку незалежного органу на основі об’єктивних критеріїв.

Окрім цього, держави повинні створювати і підтримувати багаторівневу суспільну інформаційно-освітню програму в процесі переходу на цифрове мовлення, щоб користувачі були обізнані про цей процес і про те, що вони мають зробити, аби підготуватися до нього.

Повний текст Декларації доступний:

англійською мовою – http://www.osce.org/fom/101257
російською мовою – http://www.osce.org/ru/fom/101259