Депутати хочуть відкрити інформацію про оплату праці в держкомпаніях

September 10, 2020

3 серпня 2020 року депутати зареєстрували законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях» (Проєкт №3952, н.д. Руслан Стефанчук). Зокрема, законопроект спрямований на забезпечення доступу до інформації про принципи формування та розмір оплати праці в державних компаніях. Це має підвищити прозорість їхньої діяльності та запобігати корупційним правопорушенням, надавши громадськості законні підстави  отримувати достовірну та повну інформацію про витрати коштів.

Законопроект передбачає внесення змін до Законів України “Про захист персональних даних” та “Про доступ до публічної інформації”. Депутати пропонують зробити відкритою інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагород, додаткового блага: 

  • керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного підприємства, державної організації, яка має на меті одержання прибутку;
  • особи, яка постійно або тимчасово обіймає посади члена виконавчого органу чи входить до наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді. 

Розпорядниками публічної інформації при цьому будуть зазначені юридичні особи. Відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Наразі законопроект перебуває на розгляді Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

Картка законопроєкту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69634.