Рада розширила перелік майна, що підлягає декларуванню чиновниками

July 17, 2015

Народні депутати 16 липня ухвалили в цілому Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо обсягу декларованої інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (проект № 2879, КМУ). Проект розроблено з метою розкриття інформації про кошти та інші активи високопосадовців а також членів їх сімей, як в Україні так і за її межами, бенефіціарними власниками та контролерами яких вони є.

Закон доповнює перелік декларування активами (рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, корпоративні права ті ін.), які перебувають у власності інших осіб в інтересах декларанта та членів його сім’ї, які  фактично можуть користуватись та розпоряджатись таким майном, не порушуючи при цьому прав власника. Винятком є лише активи, що використовуються у господарській діяльності юридичної особи і «за своїми властивостями не можуть бути використані фізичною особою (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо)».

Крім цього, декларуванню підлягатимуть об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Зокрема, високопосадовці повинні будуть вказувати інформацію про місцезнаходження таких об’єктів, власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об’єкта, а якщо об’єкт перебуває у спільній власності – відомості про всіх його співвласників.  

Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55175