Ратифікація мов

September 15, 2008
   П’ятнадцятого вересня 2008 року Президент України вніс до Верховної Ради України законопроект № 0098 «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».
   Законопроектом передбачаєтся викладення закону в новій редакції з назвою «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних або міноритарних мов». В порівнянні з існуючою редакцію, має змінитися перелік міноритарних мов – до існуючого переліку додається вірменська, новогрецька та ромська, а також єврейську мову буде замінено на ідіш. Крім того, проект визнає за необхідне застосування щодо української мови в АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонськійобластях та м. Севастополі ті ж положення Хартії, що і для міноритарних мов.