Регламент Національної Ради

February 23, 2009

Вісімнадцятого лютого 2009 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила нову редакцію Регламенту Національної ради. 

Регламент Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Регламент), який встановлює порядок організації та внутрішньої роботи Національної ради. Регламент складається з 5 розділів: Загальні положення, Основи діяльності Національної ради, Організація діяльності Національної ради,  Підготовка та проведення засідань Національної ради, проведення узгоджувальних нарад членів Національної ради, службових нарад  керівництва Національної ради та апаратних нарад, Громадські ради та робочі групи.

Цими розділами встановлюється порядок звітності Національної ради та її представників, взаємодії з громадськістю та створення громадських та тимчасових рад, здійснення повноважень членів Національної ради, голови та його заступників, функціонування апарату Національної ради в умовах дострокового припинення  повноважень Національної ради та документування діяльності, планування роботи, підготовка та проведення засідань Національної ради та підготовка матеріалів до них, порядок ухваленні й оприлюднення рішень.

Регламент визначає, що засідання Національної ради є публічними, окрім випадків розгляду «питань, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави та питань, визначених членами Національної ради, можуть проводитися закриті засідання». Проект порядку денного доводиться організаційним відділом до керівників структурних підрозділів та  розміщується відділом зв’язків із засобами масової інформації на  веб-сайті напередодні засідання не пізніше 17-ї години.

Надання засобам масової інформації офіційних повідомлень стосовно засідань Національної ради, заходів, що відбуваються у Національній раді, й організацію прес-конференцій (брифінгів) членів Національної ради забезпечує відділ зв’язків зі ЗМІ та громадськістю. У разі необхідності готує прес-релізи. А з метою інформування громадськості рішення та нормативні акти, прийняті на засіданні Національної ради, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Окрім регламенту, Національна рада ухвалила інструкцію з діловодства, що встановлює загальні правила документування управлінської діяльності Національної ради, регламентує порядок роботи з документами від моменту створення або надходження до передачі їх в архів Національної ради або знищення.

Повний текст регламенту та інструкції доступний за адресою:

http://nrada.gov.ua/documents/18_02_09.rar